سومین کنگره ملی گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه 1393 در سالن كنفرانس دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.


 

شركت كنندگان در كنگره جهت دريافت كارتهاي سينه و اسناد و مدارك كنگره مي بايست از ساعت 8:00 الي9:00 صبح روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در محل برگزاري كنگره (مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم)حضور بهم رسانند.

 ارائه كارت شناسايي معتبر و اصل فيش واريزی مبلغ ثبت نام جهت دریافت کارت حضور در کنگره الزامي مي باشد

 

نمایندگان شر کت های حاضر در نمایشگاه جهت تحویل و آماده سازی غرفه می توانند از ساعت 11 الی 16 روز سه شنبه 23 خرداد به محل برگزاری مراجعه نمایند. 

 

برنامه كنگره و زمانبندي ارائه سخنراني ها

 

برنامه ارائه پوسترها 

 

به اطلاع كليه ارائه دهندگان پوستر مي رساند به 5 پوستر برتركنگره از نظر علمي و كيفيت ارائه، در مراسم اختتاميه مبلغ 2.000.000 ريال جایزه نقدی پرداخت خواهد شد.

 

حضور در كنگره برای داروسازان داراي 5/5 امتیاز بازآموزي مي باشد. متقاضيان برای ثبت نام با درج شناسه 40133 به سایت زیر مراجعه فرمايند:

www.ircme.ir

 

اطلاعات اقامتی - دو

اطلاعات اقامتی - یک 

 

عناوين مقالات حذف شده به دليل عدم ثبت نام نويسنده مسئول

 

راهنماي تهيه پوستر

 

 نتایج داوری مقالات

 

براساس مجوز شماره 1627 مورخ 92/9/19 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، ارائه مقاله و حضور در کنگره برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی دارای 20 امتیاز باز آموزی می باشد. ضمنا به اعضای سازمان نظام که مقاله نداشته ولی ثبت نام و در کنگره حضوریابند ، 10 امتیاز باز آموزی اختصاص می یابد.

پوستر کنگره